DLK Pro TIS-Compact S

Nu met gratis GEN2v2-kaartenupdate

Compacte Key met rij- en rusttijden overzicht

 Zonder maandelijkse abonnementskosten, ideaal voor wagenparken t/m 5 voertuigen en 10 chauffeurs en direct informatie over resterende rij~ en rusttijden.

 • Na invoer in de tachograaf: automatische download van alle data sinds de laatste download.
 • Automatische download van bestuurderskaartdata.
 • Downloadvoortgang zichtbaar in display, hoorbaar signaal als download voltooid is.
 • Alle belangrijke data direct op het display zoals resterende rijtijd en verplichte rustperiodes
 • Met de meegeleverde PC software kun je:
       - downloadbestanden kopiëren, verplaatsen en verwijderen
       - downloadherinneringslijsten instellen en bekijken
       - verschillende manieren van downloaden configureren
 • VDO Fleet vindt de Download Key automatisch.  

Om tachograafdata te kunnen analyseren (wettelijk verplicht) is het archiverings- en analysepakket VDO Fleet (voorheen TIS-Web) benodigd.

Maak je DLK Pro TIS-Compact S geschikt voor de DTCO 4.1 
Continental/VDO stelt een gratis update beschikbaar om je bestaande DLK Pro TIS-Compact S geschikt te maken voor de nieuwe bestanden op de Gen2v2 generatie bestuurderskaarten. 
Download hiernaast het updatebestand en dubbelklik op het zip-bestand. Plaats de DLK Pro TIS-Compact S in je PC, open het .exe bestand en volg de instructies.

Maak je DLK Pro TIS Compact geschikt voor de DTCO 4.1

Ook de voorganger van de DLK Pro TIS Compact S is te updaten. Deze moet dan wel eerst geschikt worden gemaakt om bestanden van slimme tachografen te kunnen lezen. Hiervoor moet je het volgende doen:

 1. Koop de DTCO 4.0 Licentiekaart en activeer deze op de DLK Pro TIS-Compact
 2. Download hiernaast het updatebestand en dubbelklik op het zip-bestand.
  Plaats de DLK Pro TIS-Compact S in je PC, open het .exe bestand en volg de instructies. 

 ----- Webshop -(link opent in  nieuwe tab  ------------------

Nieuw: Koop hier de DLK Smart Downloadkey

Koop hier de DLK Pro TIS Compact S Downloadkey

Koop hier de DTCO 4.0 Licentiekaart

----- Update bestanden -----------------------------------------

Updatebestand voor support 3e generatie bestuurderskaarten
Update_DLKPro_3.1.2_20230727.zip