Gegevens opslaan en analyseren

VDO Fleet helpt boetes voorkomen

Voorkom boetes, werk met je tachograafdata 

Zonder kaart gereden, kaart te laat ingevoerd, foutieve invoer van begin- of eindbestemming, incomplete dagelijkse tijdbesteding (24 uur verantwoording), te lang doorrijden, ......zomaar een greep uit veelvoorkomende fouten. Elk type fout is gecategoriseerd en gekoppeld aan een boetebedrag.

De VDO Fleet-analyse van tachograafdata kan via het scherm en met geplande rapportages opgevraagd worden. Hierbij krijg je een duidelijk beeld van de mogelijke risico’s en kun je tijdig en met de juiste focus je organisatie sturen.
Er zijn verschillende abonnementsvormen voor het opslaan en bekijken van tachograafdata.

Geïnteresseerd? Vraag een offerte aan.

  

 VRAAG OFFERTE AAN
 
 

Downloadinterval en bewaartermijn voor tachograafdata

Een chauffeur dient elke 28 dagen zijn data van de bestuurderskaart te downloaden en te archiveren. Voertuigdata dient elke 90 dagen uit de tachograaf te worden gehaald en gearchiveerd. VDO downloadoplossingen zorgen ervoor dat data op veilige wijze van de bestuurderskaart en de tachograaf wordt gedownload.
Lees hier meer over hoe je data uit je tachograaf kunt halen.

VDO Fleet bewaart automatisch al je tachograafdata voor de verplichte termijn, volgens de actuele wetgeving. In Nederland is de bewaartermijn 2 jaar en in België 7 jaar. Hier hoef je zelf niet over na te denken.

 

Geen enkele download meer te laat, dankzij de downloadherinneringslijsten:

  1. herinneringsrapport bij handmatige downloads
  2. automatisch bij downloaden op afstand

 

VDO Fleet "wettelijk archief" laat zien of je data compleet is, zodat je direct actie kunt ondernemen als dat nodig is en bijvoorbeeld data kunt herstellen of toevoegen. Zorg ervoor dat je data compleet is en op tijd gedownload, want elke niet-complete dag betekent een boeterisico van € 4.400 (boete-indicatie jan 2022) per voertuig en/of chauffeur per dag. Het totale boetebedrag kan daarmee hoog oplopen. 

 

 

Kiezen voor de zekerheid van de makers van de tachograaf

Bij VDO vind je oplossingen die chauffeurs, bedrijven en werkplaatsen helpen met alles rondom de tachograaf. 
Oplossingen die je helpen om te voldoen aan de EG-richtlijnen én om je bedrijfsresultaten te optimaliseren. 

 

 

Wettelijke bepalingen

Heb je vrachtwagen(s) voor goederenvervoer zwaarder dan 3,5 ton of een voertuig voor vervoer van meer dan 9 personen? Dan ben je al sinds 2006 verplicht om volgens Europese wet- en regelgeving om een digitale tachograaf te gebruiken. Er zijn allerlei regels vastgelegd waaraan je moet voldoen. Deze regels hebben onder andere  te maken met:

  1. vastleggen van data
  2. downloaden van data
  3. archiveren van data
  4. data verwijderen
  5. back-ups maken

Mocht bij een controle van je tachograafdata blijken dat deze niet in orde is,  of dat je niet aan alle regels hebt voldaan, dan dien je aan te tonen hoe je verbeteringen gaat doorvoeren. Doe je dit niet, dan riskeer je hoge boetes. VDO Fleet helpt je om deze boetes te vermijden, met oplossingen voor elk type onderneming. 
Kijk hier voor een overzicht van de kenmerken van alle VDO Fleet-pakketten.
 

VRAAG OFFERTE AAN

 
Klaar voor de Mobility Package 

VDO Fleet loopt volledig in de pas met de nieuwste regels van de Mobility Package.
Sinds februari 2022 is het bijvoorbeeld verplicht voor chauffeurs om in de tachograaf alle grensovergangen te registreren. VDO Fleet verwerkt deze overgangen in een overzicht, dat gerapporteerd kan worden als een controlerende instantie zoals de ILT daarom vraagt. Dit is het zogenaamde border crossing rapport, dat aangeeft hoe lang een chauffeur in een land is geweest en welke activiteiten hij daar gedaan heeft, vanaf het moment van invoer van de landcode.
Ook hiermee helpt VDO Fleet transporteurs bij het voldoen aan hun wettelijke verplichtingen en het terugdringen van het aantal overtredingen binnen het bedrijf.

VDO Fleet is overal toegankelijk omdat het een cloud-gebaseerde dienst is. En er kunnen steeds nieuwe functies worden toegevoegd als de Mobility Package dit vereist, of eigen functies zoals Scorecards.
Lees meer over Scorecards onder "ERRU (European Register Road-transport Undertakings) – het Europese boeteregistersysteem".

 

ERRU (European Register Road-transport Undertakings) – het Europese boeteregistersysteem

ERRU is een Europees digitaal netwerk van onderling verbonden nationale registers met daarin alle vergunninghouders en transportmanagers. Het werkt als een “beoordelingsregister" waarin een vergunninghouder wordt beoordeeld d.m.v. strafpunten. In het systeem levert elke overtreding van de wegverkeerswet een aantal strafpunten op. Als een bedrijf zijn puntenlimiet overschrijdt – die is vastgesteld op basis van de grootte van het bedrijf – loopt het risico op  intrekken van de licentie of zelfs schorsing.

De wetgeving is ook van toepassing voor individuele transportmanagers. De lange lijst met mogelijke overtredingen omvat overtredingen van de regels inzake rij- en rusttijden, tachografen, werktijden, gewicht en afmetingen, technische staat van het voertuig, snelheidslimieten, vakbekwaamheid van de chauffeur en het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg. 

In VDO Fleet Advanced geven Scorecards een indicatie of je bedrijf risico loopt op het deelstuk van tachograafgebruik en  rij- en rusttijden. Door middel van een puntenscore wordt getoond hoe je bedrijf ervoor staat en kun je tijdig (bij-)sturen om het risico te verlagen.

VDO Fleet Pro gaat nog een stap verder en laat de ERRU-scores per chauffeur zien, zodat je je kunt richten op de chauffeurs die aandacht nodig hebben. 

 

 

VDO Fleet voor ontwikkelaars

VDO Fleet Pro biedt een API (Application Programming Interface) zodat bedrijven hun eigen processen volledig kunnen integreren met de VDO Fleet-diensten. 

 VRAAG OFFERTE AAN