Voorkom boetes

Let op je tachograafdata

Ben jij klaar voor de Mobility Package?

Tegenwoordig worden er steeds meer en strengere tachograafcontroles uitgevoerd. Het overtreden van rij- en rusttijden of andere transportregels kan voor flinke boetes zorgen. In het ergste geval kan een bedrijf zijn EU-vervoersvergunning verliezen. Een dag ontbrekende data betekent een boete van €4.400 per dag, per voertuig en dat betekent een financieel risico voor wagenparkbeheerders. Zonde, want deze hoge boetes zijn te voorkomen.

Vanaf 2022 is de EU Mobility Package in werking gegaan. Dit houdt in dat er (aanvullende) wettelijke eisen zijn gesteld aan de transportbranche. Deze eisen dwingen wagenparkbeheerders ertoe om hun  wagenpark voortdurend te optimaliseren. Data van tachografen moet volgens Europese regelgeving gearchiveerd worden en voor eventuele hiaten of overtredingen moeten verbeteracties worden ondernomen..

VDO Fleet – altijd actueel

VDO Fleet is dé oplossing voor wagenparkbeheerders. Het helpt hen bij het opslaan en analyseren van tachograafdata. De uitgebreide rapportages van VDO Fleet zorgen ervoor dat je grip op je wagenpark behoudt. VDO Fleet is een cloud-gebaseerde dienst. Hierdoor is het overal toegankelijk en kunnen ook nieuwe functies  worden toegevoegd. Daarmee voldoet het aan alle nieuwe regels van de Mobility Package.

Waarschuwing voor boetes met VDO Scorecards

Veel boetes komen voort uit onwetendheid. Individuele Chauffeurs zijn zich vaak niet bewust van hun exacte rij- en rusttijden. VDO Fleet toont een waarschuwing door middel van de zogenaamde VDO Fleet Scorecards wanneer het totaal aantal overtredingen van het wagenpark een bepaalde limiet bereikt. De berekening is gemaakt op basis van het ERRU (European Register of Road Transport Undertakings) Hierin zijn nationale elektronische registers van transportbedrijven met elkaar verbonden. Deze nieuwe Scorecards-functie in VDO Fleet helpt om direct actie te ondernemen en deze boetes te voorkomen.

Landcode invoeren tachograaf

Eén van de nieuwe regels van het Mobility Package is het invoeren van de landcode. Bij iedere landgrens overgang dient de landcode ingevoerd te worden door de chauffeur. VDO Fleet verwerkt deze codes in het landgrens overgangen-rapport. Dit rapport toont in welk land een chauffeur is geweest, voor hoe lang en met welke werkzaamheden. Door het uitgebreide rapport wordt aan de regelgeving voldaan en wordt het aantal overtredingen binnen het bedrijf teruggebracht.

Boetes voorkomen door tachograafdata analyses

Aangezien VDO Fleet een waarschuwing voor mogelijke boetes afgeeft, kunnen wagenparkbeheerders hiernaar handelen. Er wordt een overzicht getoond met de meest voorkomende overtredingen, waarbij elke chauffeur een score krijgt. Voor de wagenparkbeheerder is hierdoor al snel te zien waar hij het wagenpark op moet bijsturen en boetes kan voorkomen.

Hoge boetes

Elke overtreding kan financiële risico’s met zich meebrengen. Per voertuig wordt tevens een limiet vastgesteld voor het gemiddelde aantal overtredingen per jaar. Bij overtreding van de limiet kun je als bedrijf je EU-vervoersvergunning verliezen en dat wil je natuurlijk niet. De boete voor ontbrekende tachograafdata bedraagt bijvoorbeeld maar liefst €4.400 per dag, per voertuig en die kun je eenvoudig voorkomen: voor een bedrag van nog geen €0,80 per dag helpt VDO Fleet je om de risico’s beperken.

VDO Fleet: slim beheer van tachograafdata.
Van de makers van de tachograaf
.

AL ONZE BLOGS