Mobility package

veranderingen voor 2023

Mobility Package

Mobility Package in transport

De Mobility Package is het pakket voor de Europese wet- en regelgeving voor de transportsector. Met de Mobility Package gelden dezelfde regels in alle EU-lidstaten waardoor de concurrentie eerlijker is. Ook worden de omstandigheden van chauffeurs hierdoor verbeterd en wordt fraude tegengegaan. Daarnaast voorkomt het  systematische cabotage en helpt het om internationaal transport verder te verbeteren. Bekijk hier de duidelijke uitleg.

Waar moet je rekening mee houden?

Een aantal regels is al ingegaan in augustus 2021 en in februari 2022. Komende jaren volgen steeds meer regelingen. Hier dien je dan ook rekening mee te houden.

Mobility Package regels in 2022

De regelgevingen in 2022 zijn in drie verschillende termijnen ingegaan. De eerste op 2 februari, de tweede op 21 februari en de laatste op 21 mei.

  • Tachograaf

Per 2 februari 2022 geldt een aantal regels voor chauffeurs die gemeten worden met de tachograaf. Chauffeurs kunnen in alle EU-lidstaten gecontroleerd worden langs de weg op rij- en rusttijden. Via de tachograaf wordt er gecontroleerd of de chauffeur niet meer dan 60 uur arbeidstijd heeft gehad in een week. Daarnaast moeten chauffeurs bij de eerst mogelijke stop na een grensovergang ook de landcode in de tachograaf invoeren.

  • Detachering

Per 2 februari 2022 zijn nieuwe regels ingegaan over detachering. Buitenlandse chauffeurs die in een andere EU-lidstaat werken, hebben recht op het minimumloon (cao-loon) van de chauffeurs die in dit land wonen en werken. Chauffeurs dienen voor bijvoorbeeld cabotageritten een fatsoenlijk loon te krijgen.

  • Vestigingseis

Vanaf 21 februari 2022 moeten alle transportbedrijven beschikken over een gebouw waar de (elektronische) documenten worden bewaard. Bovendien moet het bedrijf belasting betalen over het inkomen en ingeschreven staan in het handelsregister met een BTW registratienummer. Voertuigen en chauffeurs moeten hier geregistreerd staan en dit moet overeen komen met de vervoerswerkzaamheden.

Vrachtwagens moeten vanaf 21 februari 2022 ook iedere 8 weken terugkeren naar de vestiging waarop het bedrijf geregistreerd staat.

  • Cabotage

Er gelden ook nieuwe cabotageregelingen vanaf 21 februari 2022. Cabotage is het vervoeren van goederen of passagiers in een land door een bedrijf uit een ander land. 
Een chauffeur mag na drie achtereenvolgende cabotageritten in een EU-lidstaat en nadat hij weer terug de grens is overgegaan, gedurende een periode van vier dagen geen cabotageritten uitvoeren. Voor- en natransporten mogen nationaal afwijken van deze ‘cooling down’ periode van vier dagen.
Een voorbeeld van voortransport is het vervoeren van goederen naar een plaats vanwaar ze vervolgens over langere afstand verder worden vervoerd (denk aan een haven of een station).

mobility package

Mobility Package regels in 2023 en 2024

Vanaf 21 augustus 2023 wordt de 2e generatie slimme tachograaf verplicht voor alle nieuwe voertuigen. Deze wordt geregistreerd op kenteken. Hierbij gaat de registratie van grensovergangen automatisch. Daarnaast wordt het geheugen van de bestuurderskaarten groter. Dit is ook een vereiste van het Mobility Package.
Vóór eind 2024 moeten alle voertuigen die nog een analoge of een digitale tachograaf hebben, de tachograaf laten vervangen voor een 2e generatie slimme tachograaf. Is er een Smart tachograaf versie 1 gemonteerd (geleverd in voertuigen met een kentekendatum tussen 15 juni 2019 en 21 augustus 2023) dan moet deze vervangen zijn vóór 21 augustus 2025. Deze vervangingsplicht geldt overigens alleen voor voertuigen die gebruikt worden voor grensoverschrijdend vervoer.
En alvast verder vooruitblikkend: vanaf 1 juli 2026 wordt de tachograaf verplicht voor voertuigen vanaf 2.500 kg (nu: 3.500 kg).

Oplossingen van VDO voor de Mobility Package

Met de juiste systemen bieden we de juiste oplossing aan om te kunnen voldoen aan de nieuwe wet- en regelgeving binnen Europa. Een VDO tachograaf is dé uitkomst. Hiermee weet je namelijk zeker dat je aan alle wettelijke voorschriften voldoet.  De fleetmanagement tool VDO Fleet helpt je om alle tachograafdata conform wettelijke bewaartermijnen op te slaan. Daarnaast biedt het allerlei mogelijkheden om rapportages te maken, te analyseren en om de prestaties van chauffeurs te verbeteren.

AL ONZE BLOGS