Ontwikkeling door de jaren heen 

Van analoge naar slimme digitale tachograaf

Historie

Meer dan 80 jaar geleden is VDO gestart met de analoge tachograaf. Hiermee liepen wij al voorop in technologie en inmiddels is de tachograaf veelvoudig veranderd en ontwikkeld. Van analoge tachograaf naar een slimme digitale tachograaf. Inmiddels is zelfs de sprekende tachograaf geïntroduceerd.  Wat  altijd belangrijk blijft, is dat de tachograafdata software up to date is en voldoet aan alle wettelijke eisen. Met de komst van het Mobility Package gaat er vanaf 2023 veel veranderen. De functies van de tachograafsoftware worden voortdurend uitgebreid, bijvoorbeeld voor het verwerken en rapporteren van grensovergangen, cabotageritten en laad- en losmomenten.

We nemen je graag mee in de ontwikkeling van de digitale tachograaf en de tachograafdata software.

Van analoge tachograaf naar digitale tachograaf

1 mei 2006 luidde het einde in van de analoge tachograaf. Vanaf die datum moeten voertuigen voorzien zijn van een digitale tachograaf. Deze registreert net als de analoge tachograaf de rij- en rusttijden van de bestuurder, de rijsnelheid en de afstand. En de “1 minuut-regeling” (2011) zorgt voor een eerlijjke afronding van de tijden. Er worden in de loop der jaren meer verbeteringen toegevoegd, zoals een tweede onafhankelijk snelheidssignaal (2012). Zaken die zorgen voor een zo eerlijk mogelijke registratie van de rij- en rusttijden. En ook voor een eenvoudiger bediening, zodat de bestuurder zo eenvoudig mogelijk kan voldoen aan zijn wettelijke verplichtingen. En als hij voldoet aan zijn verplichtingen heeft hij minder kans op boetes.
Bekijk ook onze historische overzichten van de analoge tachograaf en de digitale tachograaf.

Slimme tachograaf

Na de digitale tachograaf is de slimme tachograaf geïntroduceerd (2019). De ontwikkelingen in de transportwereld en de wettelijke veranderingen op Europees niveau zorgen ervoor dat de tachograaf steeds meer functies krijgt. De slimme tachograaf is nog sneller, veiliger en efficiënter voor het verwerken van gegevens. In de vijfde generatie, die wordt geïntroduceerd in 2023, zijn alle eisen van de Mobility Package 1 geïntegreerd.

What’s next: sprekende digitale tachograaf?

De logistiek blijft veranderen, de wettelijke eisen worden strenger en daardoor verandert ook de tachograaf. Na de analoge tachograaf en (slimme) digitale tachograaf, presenteerde Continental/VDO op de IAA in Hannover (september 2022) een vernieuwende aanvulling: de sprekende tachograaf. In samenwerking met de startup ZeKju is er een platform ontwikkeld voor bestuurders waarmee zij nog gemakkelijker aan de wettelijke verplichtingen kunnen voldoen. Via real-time tachograafdata vanuit de slimme digitale tachograaf uit de Cloud (VDO Link) ontvangt het platform de gegevens. Wanneer de bestuurder ergens op moet letten, wordt er een bericht aan hem verstuurd. Bijvoorbeeld wanneer er een landcode moet worden aangepast na een grensovergang. De bestuurder wordt hier dan aan herinnerd. In maar liefst 19 verschillende talen kunnen de boodschappen verstuurd worden. Een mooie vooruitzicht voor wagenparkbeheerders en bestuurders.

Ontwikkeling digitale tachograaf

Tachograafdata software

Iedere 90 dagen moet de digitale tachograafdata gedownload en opgeslagen worden om te voldoen aan de wettelijke eisen. VDO Fleet is de digitale tachograaf software van VDO voor de opslag en analyse van tachograafdata. De software helpt door potentiële risico’s op overtredingen duidelijk inzichtelijk te maken, zodat daar direct op gereageerd kan worden. Zo kunnen boetes voorkomen worden. Alle tachograafdata wordt veilig opgeslagen en verzonden. Altijd op de juiste manier, waardoor je aan alle wettelijke verplichtingen voldoet. Daarnaast wordt VDO Fleet door wagenparkbeheerders gebruikt als tool om het wagenpark te optimaliseren. Kosten kunnen gereduceerd worden doordat boetes voorkomen worden, maar ook doordat bijvoorbeeld het brandstofverbruik gereduceerd wordt.

Stel jouw pakket samen

AL ONZE BLOGS