VDO Fleet Scorecards

Geplaatst: 11-04-2022

Om de naleving van de regelgeving in het wegvervoer beter te kunnen monitoren en overtredingen te kunnen beboeten, is door de Europese Commissie in 2013 het ERRU-systeem (European Register of Road transport Undertakings) opgezet. Hierin zijn de landelijke registers met overtredingen per onderneming aan elkaar gekoppeld. Transportbedrijven die het gedrag van hun personeel en de overtredingen binnen Europa niet in de gaten houden  lopen een verhoogd risico op boetes en kunnen in het ergste geval hun transportvergunning verliezen. 
Het TIS-Web® PRO pakket met “Driver & Fleet Scorecards” helpt bij het bewaken van de overtredingen en risico’s om boetes te voorkomen. En bovendien biedt het PRO pakket ook nog standaard een software integratieservice voor naadloze integratie met applicaties van derden.

 

Overzicht op wagenparkniveau
In de Fleet Scorecards zie je een lijst met de 10 meest voorkomende overtredingen in de vloot over een instelbare periode, bijvoorbeeld dat individuele bestuurders zich niet houden aan de regels voor pauze/rusttijden. 

Figuur 1 - Overzicht op wagenparkniveau

In de Driver Score cards zie je de overtredingen per inbreukcategorie en scores op individueel bestuurdersniveau.
Zo kun je actie ondernemen bij de bestuurders bij wie verbetering nodig is. 

Figuur 2 - Overzicht op berijdersniveau

 

--> Juist deze combinatie van informatie op wagenpark- en bestuurdersniveau helpt om risico’s te beperken.

 

Focus op Mobility Package
Door VDO zullen er continu extra functionaliteiten worden toegevoegd aan de nieuwe VDO Fleet Scorecards, ook met betrekking tot de Mobility PackageDenk daarbij aan rapportages over cabotage en detachering, meer analysemogelijkheden en trends en overtredingen met boetecatalogus en bijbehorende instructies voor bestuurders.


Integratie met derden
Het PRO pakket biedt een standaard service (TIS-Extract) waarmee rechtstreeks verbinding gemaakt kan worden met de TIS-Web®-server en zo specifieke datasets van de klantaccount kunnen worden opgehaald. Met deze service kan TIS-Web® dus functioneren als een backend-platform voor interne rapporten of externe bedrijven.

Meer weten?
Wil je meer weten over hoe TIS-Web® PRO jouw bedrijf kan helpen om ERRU-risico’s te beperken? Neem dan contact op vmet één van onze geautoriseerde Continental/VDO Partners.