persbericht

Continental ontwikkelt smartphone-app voor veiligheidscontroles vóór vertrek

  1. De combinatie van individuele NFC-tags en een smartphone-app zorgt voor controleerbare voertuiginspecties.
  2. Realtime informatie over defecten helpt bij optimalisatie van onderhoudscycli en werkplaatsprocessen en voorkomt dat trucks ondanks defecten toch gaan rijden.
  3. De Inspection Builder-functie helpt om controles voor vertrek aan te passen aan individuele behoeften.


Villingen-Schwenningen, Duitsland, 28 maart 2023. Met Verified Inspection brengt Continental een systeem via een smartphone-app op de Europese markt, dat de correcte afhandeling en archivering vergemakkelijkt van controles vóór vertrek van bedrijfsvoertuigen.
Continental Verified Inspection biedt naadloze en eenvoudige processen om de naleving van de regels te bewaken. Ook biedt het een planbaar en efficiënt beheer van geconstateerde defecten, waarmee het bijdraagt aan een hogere productiviteit van een bedrijfswagenpark. Voor managers van bedrijfswagenparken wordt transparant hoe betrouwbaar de uitgevoerde controles zijn. Wagenparkbeheerders en werkplaatsmonteurs kunnen door gebruik te maken van de gegevens die via de app worden doorgegeven defecten beter managen, zodat ze snel en efficiënt kunnen worden verholpen.

Het systeem heeft zich al bewezen in de VS en nu is het door experts van Continental´s Connected Commercial Vehicle Solutions aangepast voor de Europese markt.
Ismail Dagli, hoofd van de Business Area Smart Mobility bij Continental: “Continental Verified Inspection ondersteunt wagenparken bij het voldoen aan de geldende verplichtingen - digitaal en automatisch. Maar niet alleen de naleving wordt vereenvoudigd. Het systeem biedt ook ondersteuning bij het verhogen van de bedrijfstijd van voertuigen, door te helpen eventuele defecten in een vroeg stadium op te sporen, te voorkomen en efficiënt te verhelpen.”

Digitale oplossing voor individueel configureerbare testprocessen
Een grondige inspectie van alle veiligheidsrelevante functies van een bedrijfsvoertuig - bijvoorbeeld banden, verlichtingssysteem, laadruimte en lading - is in veel Europese landen verplicht en duurt gemiddeld ongeveer 15 minuten. De eisen verschillen echter van land tot land en voor elk type transport, zodat de procedures voor vertrekcontroles uiteenlopen. Continental Verified Inspection houdt rekening hiermee. Het systeem bestaat uit een set met een NFC-tag voor voertuigidentificatie, maximaal tien individueel plaatsbare tags voor het inspectieproces en een gebruiksvriendelijke smartphone-app voor de acceptatie door de chauffeur en het archiveren van de toestand van het voertuig op de betreffende dag.

Transparantie en efficiëntie voor werkplaatsen
Continental Verified Inspection maakt vertrekcontroles transparant en zorgt voor meer efficiëntie in autowerkplaatsen. Defecten die tijdens vertrekcontroles worden ontdekt, moeten zo snel mogelijk in de werkplaats worden gerepareerd - maar als een defect de veiligheid in gevaar kan brengen, moet het onmiddellijk worden gerepareerd. Anders mag het voertuig niet vertrekken en dat kan weer gevolgen hebben voor de bedrijfsvoering. De gegevens van de app geven wagenparkbeheerders en werkplaatschefs een gedetailleerd overzicht van de huidige toestand van het wagenpark en maken het mogelijk om werkplaatsbezoeken en veldoproepen van monteurs te coördineren en efficiënt af te handelen op basis van de ernst van het defect.

Continental ontwikkelt baanbrekende technologieën en diensten voor duurzame en verbonden mobiliteit van mensen en hun goederen. Het in 1871 opgerichte technologiebedrijf biedt veilige, efficiënte, intelligente en betaalbare oplossingen voor voertuigen, machines, verkeer en vervoer. In 2022 behaalde Continental een omzet van 39,4 miljard euro en heeft het momenteel ongeveer 200.000 mensen in dienst in 57 landen en markten.Het portfolio omvat banden, digitale bandencontrole, wagenparkbeheer, telematische oplossingen, Electronic Logging Devices (ELD) en tachografen, slangen, luchtveren, Electronic Control Units (ECU), displays, sensoren, geavanceerde rijassistentiesystemen, evenals eHorizon kaarten en evenementen en cloud-gebaseerde diensten.