Support

Uitzonderingnotities toevoegen

Soms heeft een chauffeur door omstandigheden nét iets meer tijd nodig voor zijn terugkeer naar de basislocatie. In dat soort gevallen is het prettig als je als wagenparkbeheerder de mogelijkheid hebt om uitzonderingen te definiëren zodat zo’n tijdsoverschrijding dan niet meteen wordt beschouwd als een inbreuk. Deze uitzonderingen kunnen worden gedefinieerd in het TIS-Web® werkarchief. Het is daarmee bijvoorbeeld mogelijk voor een chauffeur om zijn dagelijkse rijtijd met 1 of 2 uur te verlengen, als hij binnen die tijd zijn basislocatie kan bereiken en vervolgens een volledige wekelijkse rust kan nemen.

 Let op:

  • uitzonderingnotities mogen alleen toegepast worden bij terugkeer naar de basislocatie
  • uitzonderingnotities filteren de overtredingen (volgens artikel 12) alleen uit de rapportages en niet uit de data, zodat je altijd een juiste berekening hebt in TIS-Web m.b.t. het aantal overtredingen
  • een keurende instantie heeft geen verplichting de uitzonderingnotitie aan te nemen
  • er geldt maximaal 1 uur extra rijtijd, of 2 uur indien eerst een half uur pauze genomen wordt en de extra rijtijd moet altijd gecompenseerd worden met rust

Figuur 1 - Keuze “uitzondering-notitie” in het menu.

Zodra men op de uitzondering notitie-knop drukt verschijnt een uitleg over artikel 12, waarna men de uitzonderingsvoorwaarde mag definiëren.

Onder verwijzing naar Verordening (EG) nr. 561/2006, artikel 12, mag de bestuurder in uitzonderlijke gevallen afwijken van de artikelen 6 tot en met 9, voor zover zulks nodig is om de veiligheid van personen, van het voertuig of van zijn lading te waarborgen.
Onder verwijzing naar Verordening (EU) 2020/1054 artikel 1, lid 11, mag de bestuurder in uitzonderlijke omstandigheden ook afwijken van artikel 6, leden 1 en 2, en artikel 8, lid 2, door de dagelijkse en wekelijkse rijtijd te overschrijden om de exploitatievestiging van de werkgever of zijn woonplaats te kunnen bereiken voor het nemen van een wekelijkse rusttijd.

 

Figuur 2 - Voorbeeld van een uitzondering-notitie. De groen omkaderde velden geven aan waar uitzonderingen in TIS-Web zichtbaar zijn.