Support

Boot / Trein

Dit artikel richt zich slechts op het gebruik van de boot/trein-functie. In andere artikelen wordt dieper ingegaan op de veranderingen in de verordeningen die geïntroduceerd zijn met de Mobility Package.
Het wordt aanbevolen om, ongeacht het type tachograaf dat je gebruikt, bij het gebruik van de boot/trein-functie altijd de onderstaande volgorde aan te houden. Deze dekt alle verordeningen en alle tachograafgeneraties/varianten.

  1. rij de boot/trein op
  2. zet de tachograaf op RUST
  3. activeer de BOOT/TREIN functie (boot moet zichtbaar zijn op het display)
  4. schakel de motor uit
  5. bij aankomst (transport dient stil te staan) en voordat je de BOOT/TREIN afrijdt: schakel de boot/trein-functie UIT. 

 

Figuur 1 – Uitvoering van het artikel 3.6.3, paragraaf 26 in beeld – gebruik boot/trein

 

Figuur 2 - Boot/trein-indicatie

 

Tachografen en verordeningen door de jaren heen

De eerste generatie tachografen, voor VDO t/m de DTCO 2.0, hadden geen interne rij- en rusttijdcounters. Bij deze tachografen was het zo dat de vlag BEGIN VERVOER PER BOOT/TREIN zichtbaar moest zijn vóór de bestuurder op de trein of boot de motor uit zette.

Sinds tachografen met rij- en rusttijdcounters werden uitgevoerd (voor VDO vanaf DTCO 2.1), berekent de tachograaf zelf de juiste rij- en rusttijden, ook als de normale dagelijkse rusttijd is onderbroken om een boot/trein op en af te rijden. Daarvoor moet dan wel  de boot/trein-functie geactiveerd worden en dat is een wezenlijke nieuwe functie. De verordening is hier toen niet op aangepast.

Bij het introduceren van de tweede generatie (slimme) tachografen (voor VDO vanaf de DTCO 4.0), werd als onafhankelijke snelheidssignaal de GPS-snelheid gebruikt. Om bewegingsconflicten te voorkomen (voertuig staat stil op boot en boot vaart al uit) werd de boot/trein-functie gebruikt om de GPS-snelheid te onderdrukken. Men kon echter vergeten deze weer uit te zetten waardoor men rond bleef rijden met onderdrukt 2e snelheidssignaal. Dat kon dan tijdens controles op afstand worden gedetecteerd, wat kon leiden tot een onterechte overtreding. 

Bij de introductie van de 2e generatie slimme tachografen zijn alle bovenstaande variabelen meegenomen in de verordening (EU) 2021/122.  De Gen2v2 tachografen zullen, net als bij eerdere generaties tachografen (behalve de DTCO 4.0), bij het aanrijden de boot/trein functie automatisch uitschakelen na 60 seconden (één kalenderminuut).  Het wordt aanbevolen de onderstaande, voorgeschreven werkwijze voor alle tachograafversies te gebruiken. Daarmee voorkom je fouten.
Bij de Gen2v2 tachografen is de interne sensor altijd actief. Om bewegingsconflicten te voorkomen, zorg ervoor dat de boot/trein functie al aangeschakeld is voordat de boot/trein zijn tocht aanvangt en zet de boot/trein pas uit als de boot/trein stil staat op zijn eindbestemming. 

 

(EU) 2021/122

In verordening (EU) 2021/122, wordt in artikel 11c de aanpassing op Annex 1Cv1, over het gebruik van de boot/trein-functie (onder normale gebruiksomstandigheden) het volgende geschreven:

  • Onmiddellijk na het selecteren van RUSTPAUZE op de ferry of trein voert de bestuurder het beginvlagje VERVOER PER FERRY/TREIN in.
  • Als de bestuurder het VERVOER PER FERRY/TREIN manueel beëindigt, namelijk bij aankomst van de ferry of trein op zijn bestemming en alvorens van de trein of ferry af te rijden.

 

Bron: EU/LEX

 

Alle andere voorwaarden die van toepassing zijn om de boot/trein-functie te mogen starten of stoppen kunnen worden nagelezen in (EU) 2021/122.